• Chemické čištění topných soustav

    Vytápění v dnešní době představuje jednu z nejnákladnějších součástí provozu jednotlivých objektů. Hydraulickou regulací otopných soustav je možné výdaje snížit. Realizaci projektu by měla předcházet komplexní příprava vedoucí ke stanovení vhodných procedur. K provedení hydraulického vyregulování otopných soustav je nezbytné chemické pročištění celkového systému. Zamezí se tak poškození nainstalovaných ovládacích zařízení rozvodů. Dosáhne se také zvýšeného výkonu topných těles a ustálení tlakového poměru na otopné soustavě. Chemické čištění je doporučeno provádět před instalací v místech potřeby realizace vyvážení či umístění regulačních prvků. Chemické čištění topných soustav by mělo být prováděno pravidelně jako součást údržby. Nedodržováním pravidelné údržby zařízení nastává snížení životnosti nezřídka zastaralých rozvodů vytápění.

    Zajímá Vás více o chemickém čištění topných soustav? Neváhejte prosím kontaktovat Chemoinkrusta na tel. čísle 774 265 970, nebo použitím kontaktního formuláře.