• K čemu je chemické čištění?

    Chemické čištění je v dnešní době považováno za nejefektivnější metodu užívanou k odstranění usazených nečistot, vodního kamene, bakterií a dalších pevných usazenin.

    • Přispívá k zachování topného zařízení v perfektním stavu, šetří energii a prospívá životnímu prostředí, pomáhá zabránit problémům vznikajícím kvůp špatné kvaptě oběhové vody v otopném systému. Eliminuje vodní usazeniny, korozní zplodiny a další nečistotu z teplosměnných ploch jejich rozpuštěním a následným vyplavením ze systému. Usnadňuje přesun tepla v otopných tělesech a navrací tak původní funkčnost technologického zařízení. Pravidelná péče o topnou soustavu výrazně snižuje náklady na chod topných systémů a zařízení. Systém chemického čištění šetří peníze i energii. Maximalizuje výkon otopných soustav a navrací jim jejich původní funkčnost. Chemické čištění představuje jeden z nejúčinnějších způsobů čištění tepelných soustav od pevných usazenin. Chemické čištění je vhodné aplikovat z důvodu usazování nečistot a také vodního kamene na vodních topných soustavách. V dnešní době jsou za tímto účelem voleny moderní metody aplikované na rozvodech út, radiátorech, kotlích, chladírenských systémech a dalších.

    • Navrací topné soustavě optimální výkon a je šetrné k životnímu prostředí za použití moderní technologie. Během používání topných systémů dochází k tvorbě vápenitých i organických látek způsobené špatnou kvalitou vody. K tomu, aby topný systém fungoval bez problému, je zapotřebí odstranit všechny usazené nečistoty, vodní kámen, korozi a bakterie. Na teplosměnných plochách postupem času vzniká tzv. inkrust, což je pevná usazenina tvořená z minerálů obsažených v proudící vodě, jenž zabraňuje přenosu tepla z vody do vytápěného prostoru. Se stoupajícím počtem nečistot v topném systému zároveň klesá efektivita vytápění. Stoupá hydraulický odpor rozvodního systému. Zvyšuje se spotřeba elektrické energie a s ní spojené náklady na vytápění. Dochází k častým poruchám zařízení a celkovému narušení jejich bezpečného fungování. Za pomoci metody chemického čištění lze dosáhnout odstranění převážné části vzniklé usazeniny z vodních, topných a technologických soustav, za účelem obnovení jejich funkčnosti i životnosti.