• Jak vznikají usazeniny

    Při ohřevu vody dochází k postupnému zánosu topné soustavy vodním kamenem s organickými usazeninami. Tyto usazeniny zabraňují přenosu tepla a snižují tak celkový výkon soustavy. Vedle znatelného nárůstu spotřeby energie dochází také k neprůchodnosti termoregulačních ventilů. Následný nárůst teploty tělesa pak může mít až havarijní následky. Výměna jednotlivých částí zařízení či celých systémů se zpravidla nevyplácí a není zdaleka tak efektivní, jako jeho důkladné chemické vyčištění. V každém topném systému se tvoří usazeniny, koroze, vodní kámen a jiné látky, které ohrožují jeho jednotlivé prvky. Důvodem bývá špatná kvalita oběhové vody, náhlé změny tlaku a teploty, nebo tvoření vzduchových bublin.

    Vrstva těchto usazenin o tloušťce 0,1mm snižuje účinnost o 33%